Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

Oblast profesního působení

Specializuji se na veřejné finance, finance územní samosprávy a finance neziskových organizací. Titul CSc. jsem obdržela na VŠE Praha v roce 1978, docentem - obor finance jsem od r. 1987. Od roku 1971 pracuji na VŠE Praha , od r. 1971 na katedře financí a úvěru, od roku 1990 na katedře veřejných financí, od r. 2001 na katedře regionálních studií.

Vědecké publikace

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Mandatorní výdaje v: Kol. Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD. Výzkumný úkol pro MF ČR. Praha: VŠE, 2009.

PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 588.

PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1, str. 644.

RENÉ WOKOUN, PAVEL MATES, JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ et. al. Základy regionálních věd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, kap. 10, str. 185 - 251. ISBN 978-80-7380-304-9.

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejný sektor – řízení a financování. Kap. č. 1.1 – 1.6.; č. 1.8 – 1.9; kap. č. 2 – č. 3. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-936-4, str. 488.

KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. Kap. č. 15 – 19. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-910-4, str. 300.

Vyučované předměty na NF VŠE

 

Veřejné finance;

Finance veřejné správy a veřejného sektoru;

Finance územní samosprávy.

 

Divadlo, četba, rekreační plavání. Mám syna a dva vnuky.