doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Oblast profesního působení

V rámci své dosavadní vědecké práce se dlouhodobě věnuji problematice hodnocení veřejných výdajových programů financovaných z národních i evropských zdrojů. Vystudoval jsem Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 jsem dokončil doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 jsem byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem. Od roku 2010 se zaměřuji na publikování v zahraničních odborných periodicích, např. European Planning Studies, Regional Insights, Regions. Rovněž jsem publikoval i dílčí kapitoly v monografiích vydaných v Neměcku (Schuren Verlag GmbH), Velké Británii (Taylor&Francis Group, Palgrave Macmillan ) a USA (Nova Science Publishers). V České republice působím jako národní ambasador pro Regional Studies Association (UK). Od roku 2014 jsem členem Socioekonomického výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Vědecké publikace

PELUCHA, M. (2016): Theory and reality of rural and urban perspectives in the context of territorial cohesion and regional development in the Czech Republic. In: Fletcher, V. „Urban and Rural Developments: Perspectives, Strategies and Challenges“. NOVA Science Publishers, ISBN: 978-1-63485-101-5.

PELUCHA, M., CUDLINOVA, E., LAPKA, M. (2014): Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge-based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic, In: Rural Cooperation in Europe – In Search of the „Relational Rurals“, Edited by Edward Kasabov, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN: 978-1-137-34888-3 KVETON, V.; LOUDA, J.; SLAVIK, J.;

PELUCHA, M. (2014): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic, EUROPEAN PLANNING STUDIES, Volume: 22, Issue: 3, Pages: 515-536, Published: MAR 4 2014

PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V., JÍLKOVÁ, J. (2013): Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 29, č. 1, s. 91–103. ISSN 0264-8377.

PĚLUCHA, M. a kol. (2012): Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 978-80-87197-49-3.

Vyučované předměty na NF VŠE

5RE205 Socioekonomická geografie

5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy

5RE330 Projektový management

5RE502 Diplomový seminář z veřejné správy a regionálního rozvoje

5RE340 Regionální a urbánní politika

5RE414 Regionální politika a evropská integrace

Mediální výstupy

Hospodářské noviny, 15. 9. 2016, "Vše o... dilematu (ne)čerpání fondů EU", dostupné na: http://archiv.ihned.cz/c1-65439310-vse-o-dilematu-ne-cerpani-fondu-eu Česká televize, ČT24,

Co přinesla Konference URBANUS 2009: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ct24/ekonomika/1372463-ceska-mesta-jsou-po-dvaceti-letech-hezci-ale-stale-je-co-zlepsovat

 

Mou velkou zálibou je jízda na kole a rekreační plavání.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague