Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Oblast profesního působení

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Nyní zde působím jako vedoucí na Katedře regionálních studií (KREG) na Národohospodářské fakultě. Participoval jsem na přípravě zavádění tématiky regionálního rozvoje do výukového programu Vysoké školy ekonomické. Jsem garantem bakalářského oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“. Současně jsem i členem odborných komisí, grantových a oborových rad, z nichž některé i vedu. Publikuji a odborně působím především v oblasti regionální a municipální ekonomie. Zaměřuji se na hospodaření s majetkem měst, obcí a krajů, na problémy jejich financování a na majetkové a finanční analýzy v této oblasti. Podílím se také na zpracovávání koncepčních rozvojových dokumentů v územní samosprávě. V těchto souvislostech se věnuji také otázkám bytové politiky i informačním systémům veřejné správy (eGovernment).

Vědecké publikace

TOTH, P.: Bytová politika, In: WOKOUN, R. MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj, Linde, Praha, 2011, 475 s., ISBN 978-80-7201 (5%)

TOTH, P., MACHÁČEK, J., WOKOUN, R.: Regionální a municipální ekonomie, Praha, Oeconomica 2011, 200 s., ISBN 978-80-245-1836-7 (40%)

TOTH, P., TRHLÍNOVÁ, Z. MICHLOVÁ, R.: Ekonomické aktivity obcí a měst, Aleš Čeněk, Praha 2014, ISBN 978-80-7380-491-6 (15%)

TOTH, P., TOMÁNEK, P., PEKOVÁ, J., MICHLOVÁ, R.: Návrh změny procentního zastoupení jednotlivých krajů na příjmech ze sdílených daní – podle zákona č. 243/2000 sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům [CD-ROM], Moravskoslezský kraj, Praha: VŠE NF, 2014. 89 s., 30 tab.(40%)

TOTH, P., JÍLEK, P., SILOVSKÁ, H., ŘÍHOVÁ, G.: Evaluation of selected municipal revenue for use in further development of municipal property. Socioekonomické a humanitní studie, Praha 2016, ISSN 1804-6797 printed version, 1804-6800 e-version (60%)

PLZÁKOVÁ, Lucie, STUDNIČKA, Petr, TITTELBACHOVÁ, Šárka. Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha : Vysoká škola hotelová, 2016. 101 s. (Další autoři: TOTH, Petr, PEKOVÁ, Jitka).

Vyučované předměty na NF VŠE

5RE204 Regionální a municipální ekonomie

5RE311 Informační systémy veřejné správy

5RE340 Regionální a urbánní politika

5RE532 Bytová politika

5RE444 Hospodaření obcí a krajů

5RE445 Metody hodnocení hospodaření obcí