Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
prof. ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Oblast profesního působení

Ekonom s profesní orientací na regionalistiku, prostorovou a environmentální ekonomii, hodnocení prostředí, urbanismus a územní plánování, kulturní dědictví. Vědecká hodnost získal v Ekonomickém ústavu ČSAV (1979), habilitaci na Masarykově universitě v Brně (1992), profesuru na České zemědělské universitě v Praze (2009). V letech 1988 - 2001 zaměstnán v Akademii věd ČR - Středisko teorie architektury a urbanismu, od r. 1991 vedoucí Střediska, později zaměřeného na urbanismus a prostředí. Od roku 2001 do současnosti zaměstnán na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Národohospodářské fakultě. Na částečný úvazek působí v Akademii věd ČR - předseda Českého komitétu pro hodnocení vlivů na prostředí a místopředseda Komise pro životní prostředí AV ČR.

Vědecké publikace

MACHÁČEK, J: Foreign immigration: permeation of migration theories into regional domain. In: KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír (ed.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [CD-ROM, online]. Kurdějov, 14.06.2017 – 16.06.2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 952–958. ISBN 978-80-210-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-125. Dostupné také z: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf.

MACHÁČEK, J: Aktuální masová migrace do Evropy. In: ŠÍDLO, Luděk, BURCIN, Boris (ed.). Migrace a demografické výzvy [CD-ROM, online]. Jindřichův Hradec, 26.05.2016 – 27.05.2016. Praha : Oeconomica, 2016, s. 11–18. ISBN 978-80-245-2183-1. Dostupné z: http://www.czechdemography.cz/res/archive/002/000318.pdf?seek=1485543409.

MACHÁČEK, J: Amenity Migration and Local Development; In: Batueva, E. – Macháček,J. et al.: Challenges of International Migration II; Oeconomica, Praha, 2015; ISBN 978-80-245-2065-0

MACHÁČEK, J.- ŘÍHOVÁ,G .- SILOVSKÁ, H. - JÍLEK, P.: Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje; Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609, č. 3, XVI, 2013

MACHÁČEK, J.- ŘÍHOVÁ,G.- KOLAŘÍK,P.: Venkov v rámci inovativních přístupů; Alfa Nakladatelství, Praha 2012, 128 s.; ISBN 978-80-87197-51-6

MACHÁČEK, J- BARTOŠ, M. et al.: Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky; Lesnická práce, 2011, 196 s.; ISBN 978-80-87154-49-6

MACHÁCEK, J.- TOTH, P.- WOKOUN, R.: Regionální a municipální ekonomie; Oeconomica, 2011; 201 s.; ISBN 978-80-245-1836-7

Vyučované předměty na NF VŠE

5RE 204 Regionální a municipální ekonomie

5RE 401 Regionální teorie

5RE 503 Politika územního rozvoje

5RE 301 Regionální analýza

5RE 254 Regional economics

 

Dříve závodně nyní rekreačně tenis, další sportovní aktivity, četba, studium historie a návštěvy historických lokalit, zahradní práce, dvě děti a pět vnoučat.