prof. ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Oblast profesního působení

Ekonom s profesní orientací na regionalistiku, prostorovou a environmentální ekonomii, hodnocení prostředí, urbanismus a územní plánování, kulturní dědictví. Vědecká hodnost získal v Ekonomickém ústavu ČSAV (1979), habilitaci na Masarykově universitě v Brně (1992), profesuru na České zemědělské universitě v Praze (2009). V letech 1988 - 2001 zaměstnán v Akademii věd ČR - Středisko teorie architektury a urbanismu, od r. 1991 vedoucí Střediska, později zaměřeného na urbanismus a prostředí. Od roku 2001 do současnosti zaměstnán na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Národohospodářské fakultě. Na částečný úvazek působí v Akademii věd ČR - předseda Českého komitétu pro hodnocení vlivů na prostředí a místopředseda Komise pro životní prostředí AV ČR.

Vědecké publikace

MACHÁČEK, J: Amenity Migration and Local Development; In: Batueva, E. – Macháček,J. et al.: Challenges of International Migration II; Oeconomica, Praha, 2015; ISBN 978-80-245-2065-0

MACHÁČEK, J.- ŘÍHOVÁ,G .- SILOVSKÁ, H. - JÍLEK, P.: Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje; Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609, č. 3, XVI, 2013

MACHÁČEK, J.- ŘÍHOVÁ,G.- KOLAŘÍK,P.: Venkov v rámci inovativních přístupů; Alfa Nakladatelství, Praha 2012, 128 s.; ISBN 978-80-87197-51-6

MACHÁČEK, J- BARTOŠ, M. et al.: Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky; Lesnická práce, 2011, 196 s.; ISBN 978-80-87154-49-6

MACHÁCEK, J.- TOTH, P.- WOKOUN, R.: Regionální a municipální ekonomie; Oeconomica, 2011; 201 s.; ISBN 978-80-245-1836-7

Vyučované předměty na NF VŠE

5RE 204 Regionální a municipální ekonomie

5RE 401 Regionální teorie

5RE 503 Politika územního rozvoje

5RE 301 Regionální analýza

5RE 254 Regional economics

 

Dříve závodně nyní rekreačně tenis, další sportovní aktivity, četba, studium historie a návštěvy historických lokalit, zahradní práce, dvě děti a pět vnoučat.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague