Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Oblast profesního působení

Zabývám se regionálním rozvojem, zejména ve vazbě na lidské zdroje a cestovní ruch. Na VŠE působím od r. 1996, nejdříve jako vědeckovýzkumná pracovnice Střediska regionálních a správních, od r. 2007 jako odborná asistentka na Katedře regionálních studií.

Vědecké publikace

PĚLUCHA, M., KOUŘILOVÁ, J., KVĚTOŇ, V. (2017): Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2017, roč. 8, č. 2, s. 129–148. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303. ISSN 1942-0684 (online).

KOUŘILOVÁ, J., PĚLUCHA, M. (2017): Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 486–503. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0029.

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, KOUŘILOVÁ, Jana. Evaluace projektů a nástrojů podpory sociálního a inkluzivního podnikání v ČR s využitím COPIE Diagnosis Tool a COPIE Resources Map Tool. Evaluační teorie a praxe. 2015, roč. 3, č. 1, s. 134–140. ISSN 2336-114X.

KOUŘILOVÁ, Jana, KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie. Social Tourism Support in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism. 2014, roč. III, č. 1, s. 63–81. ISSN 1805-3580.

KOUŘILOVÁ, Jana, KREJČOVÁ, Nikola. Vývoj vysokých škol v ČR po roce 1990. Případová studie Vysoké školy ekonomické v Praze. Regionální studia [online]. 2013, roč. VI, č. 2, s. 39–47. ISSN 1803-1471.

WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor. Prospective Future Trends in Urban-Rural Relationships within Territorial Agenda of the EU: A critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies. 2010, roč. 18, č. 11, s. 1881–1896. ISSN 0965-4313.

VLČKOVÁ, Viera, KOUŘILOVÁ, Jana. Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky. Regionální studia, 2010, č. 2, s. 34–45. ISSN 1803-1471.

Vyučované předměty na NF VŠE

5RE205 Socioekonomická geografie

5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji

5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů

5RE315 Programové dokumenty regionálního rozvoje cestovního ruchu

5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy

 

Ráda cestuji, mojí oblíbenou destinací je Francie.