Státní zkoušky z vedlejší specializace

Přehled vedlejších specializací Katedry regionálních studií:

5RR – Rozvoj obcí, měst a regionů

Státnicové otázky vedlejší specializace - 5RR Rozvoj obcí, měst a regionů

Platné od ZS/LS 2016-2017 a dále

Kód předmětu:    5RR1

Název v jazyce výuky:      Státní zkouška z vedlejší specializace

 

Státnicové otázky z 5RR1 zahrnují předměty 5RE330, 5RE314, 5RE340 a 5RE445:

 1. Programování a projektování v kontextu strategických dokumentů EU a ČR.
 2. Základy projektového managementu a projektového řízení.
 3. Nástroje pro plánování a řízení projektů.
 4. Financování projektů a kontrolní mechanismy.
 5. Princip hodnocení a monitorování v rámci projektového managementu.
 6. Vliv prostředí na socializaci člověka.
 7. Sídlo a jeho sociální prostředí.
 8. Sociální a kulturní změny v problémových regionech ČR
 9. Sociální komunikace v sídlech a regionech
 10. Vztah regionálního rozvoje a regionální a urbánní politiky.
 11. Pojetí regionální konkurenceschopnosti.
 12. Specifika urbánního prostoru, sídelní struktura v ČR a specifika v porovnání s jinými zeměmi.
 13. Ekonomické pojetí vztahů měst a venkova formou územní soudržnosti.
 14. Vývojová stádia měst a městských oblastí, urbanizace, suburbanizace, reurbanizace, desurbanizace a další související pojmy.
 15. Ekonomické, sociální a environmentální důsledky rozvoje sídel, aktuální problémy městských oblastí.
 16. Cíle nemovitostní a bytové politiky na lokální úrovni.
 17. Funkce a role orgánů veřejné správy v bytové politice, politické, organizační a zájmové struktury v bytové politice.
 18. Vnější souvislosti a doktrinální přístupy k regionální politice.
 19. Konceptualizace regionální a urbánní politiky Evropské unie, vývoj, cíle.
 20. Principy regionální a urbánní politiky.
 21. Městský rozměr politiky soudržnosti.
 22. Formování, působnost a realizace české regionální politiky.
 23. Strategická analýza a plánování.
 24. Finanční a majetková analýza, její informační zdroje.
 25. Klasifikace ekonomických a administrativních nástrojů územní samosprávy.
 26. Spolupráce krajů a obcí s ostatními aktéry rozvoje.
 27. Sdružování obcí. Svazky obcí.
 28. Vytváření inovačního prostředí.
 29. Investiční politika.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague