1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Členové KREG se zúčastnili výroční konference Regional Studies Association v Luganu (Švýcarsko)

Související stránky

Ve dnech 3. - 6. června 2018 se konala výroční konference Regional Studies Association na Università della Svizzera Italiana v Luganu (Švýcarsko). Konference měla název "A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival". Této konference se aktivně účastnili doc. Martin Pělucha, Dr. Jana Kouřilová a Ing. Marek Feurich z Katedry regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Doc. Pělucha i Dr. Kouřilová prezentovali dílčí výsledky dvouletého výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky - GAČR (Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU). Doc. Pělucha prezentoval společný výstup ještě i s dalším odborným členem řešitelského týmu prof. Edwardem Kasabovem (Huddersfield University, Velká Británie). Ing. Feurich prezentoval dílčí výsledky svého výzkumného projektu podpořeného IGA - Interní grantovou agenturou VŠE Praha - název projektu "Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR – teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0".

 

  

  

Lugano a jezero

 

  

Centrum města

 

  

Členové KREG na konferenci RSA                                 Doc. Pělucha a prof. Edward Kasabov