doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

InSIS: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Kancelář: NB 332

Telefon: +420 224 095 506

+420 224 095 628

e-mail: martin.pelucha@vse.cz

Fotografie ke stažení zde a zde

Oblast profesního působení

V rámci své dosavadní vědecké práce se dlouhodobě věnuji problematice hodnocení veřejných výdajových programů financovaných z národních i evropských zdrojů. Vystudoval jsem Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 jsem dokončil doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 jsem byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem. Od roku 2010 se zaměřuji na publikování v zahraničních odborných periodicích, např. European Planning Studies, Regional Insights, Regions. Rovněž jsem publikoval i dílčí kapitoly v monografiích vydaných v Neměcku (Schuren Verlag GmbH), Velké Británii (Taylor&Francis Group, Palgrave Macmillan ) a USA (Nova Science Publishers). V České republice působím jako národní ambasador pro Regional Studies Association (UK). Od roku 2014 jsem členem Socioekonomického výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5RE205 Socioekonomická geografie
  • 5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy
  • 5RE411 Regionální politika a regionální struktury 
  • 5RE330 Projektový management
  • 5RE502 Diplomový seminář z veřejné správy a regionálního rozvoje
  • 5RE340 Regionální a urbánní politika

Vědecké publikace (výběr)

PELUCHA, Martin, KASABOV, Edward (2020). Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. 1st Edition. Nakladatelství Routledge (Velká Británie), ISBN: 9780367356583. (další autoři: kap. 9 – Jana KOUŘILOVÁ, kap. 10 – René WOKOUN). Bližší info ZDE

VEJCHODSKÁ, Eliška, PĚLUCHA, Martin (2019). Environmental charges as drivers of soil sealing? The case of the Czech charge for agricultural land loss. Land Use Policy [online]. 2019, roč. 87, č. September. 10 s. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104071. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026483771930362X.

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, POTLUKA, Oto (2019): Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: Case study of the European Social Fund support. Evaluation and Program Planning [online]. 2019, roč. 73, č. April, s. 146–155. ISSN 0149-7189. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2018.12.008. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718918300843.

PĚLUCHA, Martin (2018): Reforma Společné zemědělské politiky EU – Podkladový dokument pro kulatý stůl Národního konventu o EU [online]. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2018. 9 s. Dostupné z: https://www.dropbox.com/s/mrmppekpiabc30f/Podkladovy%20dokument_Reforma%20SZP_181031.pdf?dl=0.

PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana (2018): Reforma Společné zemědělské politiky – Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuse kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 9. listopadu 2018 [online]. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2018. 7 s. Dostupné z: https://www.dropbox.com/s/iyubrss2cbdo3vl/Kulaty-stul_SZP-EU_Shrnuti-a-doporuceni__181112.pdf?dl=0.

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor (2017): The role of EU rural development policy in the neoproductivist agricultural paradigm. Regional studies [online]. 2017, roč. 51, č. 12, s. 1860–1870. eISSN 1360-0591. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2017.1282608.

PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor (2017): Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2017, roč. 8, č. 2, s. 129–148. eISSN 1942-0684. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303.

KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (2017): Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 486–503. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0029.

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, ŠAFR, Karel (2017): Theory and reality of the EU’s rural development policy application in the context of territorial cohesion perspective – The case of the Czech Republic in the long-term period of 2004-2013. Land Use Policy [online]. 2017, roč. 62, č. March, s. 13–28. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.036. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302969.

PELUCHA, M. (2016): Theory and reality of rural and urban perspectives in the context of territorial cohesion and regional development in the Czech Republic. In: Fletcher, V. „Urban and Rural Developments: Perspectives, Strategies and Challenges“. NOVA Science Publishers, ISBN: 978-1-63485-101-5.

PELUCHA, M., CUDLINOVA, E., LAPKA, M. (2014): Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge-based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic, In: Rural Cooperation in Europe – In Search of the „Relational Rurals“, Edited by Edward Kasabov, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN: 978-1-137-34888-3

KVETON, V.; LOUDA, J.; SLAVIK, J.; PELUCHA, M. (2014): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic, EUROPEAN PLANNING STUDIES, Volume: 22, Issue: 3, Pages: 515-536, Published: MAR 4 2014

PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V., JÍLKOVÁ, J. (2013): Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 29, č. 1, s. 91–103. ISSN 0264-8377.

PĚLUCHA, M. a kol. (2012): Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 978-80-87197-49-3.


Mou velkou zálibou je jízda na kole a rekreační plavání.