Bakalářské zkoušky

Od ledna 2013 platí otázky uvedené v příslušných sylabech bakalářského studijního programu, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Sylaby najdete v ISISu u identů příslušných státních zkoušek.

 

Bakalářský studijní program – Obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód předmětu: RE1

Název v jazyce výuky: Státní zkouška ze studijního oboru

Seznam otázek ke státní zkoušce ze studijního oboru je uveden v InSISu u předmětu s příslušným identem.