1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Nově akreditovaný společný magisterský obor Regionalistika a veřejná správa Katedry regionálních studií a Katedry práva

Související stránky

Obor Regionalistika a veřejná správa (magisterský)

Obor je vhodný pro studenty, kteří budou po absolvování studia působit ve veřejné správě či ve firmách a organizacích, v jejichž činnosti jsou podstatné znalosti a dovednosti, týkající se prostorových vztahů a procesů a vývoje územních celků. Znalosti ekonomické povahy se zde uplatňují v širším kontextu i jiných než ekonomických poznatků. Více-disciplinární charakter oboru vytváří pro absolventy dobré předpoklady pro případné postgraduální studium také v programech, jež nemají explicitně ekonomické zaměření.

Obor Regionalistika a veřejná správa si klade za cíl sjednotit a postupně nahradit stávající obory navazujícího magisterského studia Veřejná správa a Regionální studia.

Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro funkce ve správních institucích a systémech na všech úrovních veřejné správy (obce, kraje ministerstva apod.) a pro činnost v širokém okruhu dalších organizací především v pozici manažerů, expertů, specialistů či poradců. Tento okruh organizací zahrnuje centrální i ostatní orgány veřejné správy, instituce s mezinárodní působností (EU, OECD apod.), neziskový sektor, poradenské a auditorské firmy i další subjekty v soukromém sektoru, jejichž činnost vyžaduje využívání poznatků o území.

 

Povinné předměty studijního oboru (skupina hP)

 

Název předmětu rozsah(přednášky / cvičení) Počet ECTS kreditů
5EN401 Mikroekonomie II 4p 6
5EN403 Makroekonomie II 4p 6
5IE475 Policy Evalutation and Cost-Benefit Analysis 2p+2c 5
5PR444 Správní právo - správní řízení 2p 3
5PR404 Právní problémy regionálního rozvoje a územní veřejné správy 2p+2c 5
5PR411 Teorie a dějiny veřejné správy 2p+2c 5
5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy 4p+2c 6
5RE401 Regionální teorie 2p+2c 5
5RE444 Hospodaření obcí a krajů 2p+2c 5
5RE403 Finance veřejné správy a veřejného sektoru 2p+2c 5
5RE503 Politika územního rozvoje 2p+2c 5
5RE502 Diplomový seminář z veřejné správy a regionálního rozvoje  2c 3
5RE501 Kulturní kapitál v regionálním rozvoji 2p 3