1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační úspěch akademických pracovníků a doktorandů KREG v odborném periodiku s IF

Související stránky

Týmu akademických pracovníků a doktorandů KREG se podařilo prosadit v zahraničním odborném periodiku, který je indexovaný na Web of Science. Jedná se o příspěvek zabývající se problematikou PPP projektů v ČR a měl by být publikován v průběhu roku 2018 nebo 2019.

Gratulujeme!

 

Autoři: Ing. Petr Jílek, Ph.D., Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D, Ing. Petr Kolařík, Ing. Martin Lukavec

Název: Selection of quantitative and qualitative methods for comprehensive evaluation of PPP projects focusing on the Czech Republic
Časopis: Transylvanian Review of Administrative Sciences, IF aktuální = 0,456

Článek byl výstupem projektu IGS VŠE č. F5/69/2017 s názvem Metodologie a praktické aplikace v regionální analýze. Odborný základ článku vychází z disertační práce Ing. Petra Jílka, Ph.D.

 

Abstrakt příspěvku:

Tento článek se zabývá teoretickými základy a koncepty využití různých forem financování a pořizování veřejných statků a služeb za pomocí partnerství  veřejného a soukromého  sektoru (public private partnership). Článek vysvětluje novou metodiku, která využívá výběr kvalitativních a kvantitativních metod oceňování investic a která představuje komplex, který jasně a zřetelně vypovídá o vhodnosti využití PPP metody. K tomuto účelu jsou aplikovány procesy, které jsou standardně využívány pro oceňování podniku, majetku, výnosů a rovněž metody založené na analýze trhu. Ty jsou kombinovány a začleňovány do stávající hodnotící metodiky, která je založena na Komparátoru veřejného sektoru (Public Sector Comparator) a faktorech hodnoty za peníze (Value for Money).