Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Spolupráce KREG s agenturou CzechInvest ve výuce

Související stránky

Ve čtvrtek 30.11.2017 se do výuky předmětu 5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy zapojili pracovníci CzechInvestu (www.czechinvest.org), kteří seznámili studenty s činností, fungováním a výsledky práce agentury, a to nejen na národní úrovni, ale i z pohledu regionálního.

Děkujeme za zajímavé a podnětné informace Ing. Martinovi Krejčímu, řediteli Divize investic a Ing. Tomášovi Vlasákovi, řediteli Regionální kanceláře pro Pardubický kraj. Studenti ocenili také krátké vystoupení Ing. Andrey Sibřinové s informacemi o možnostech stáží a pracovních příležitostech v CzechInvestu.

Ing. Martin Krejčí - Ředitel divize investic  

Ing. Martin Krejčí a Ing. Andrea Sibřinová - personální manažerka.

Ing. Tomáš Vlasák - ředitel Regionální kanceláře pro Pardubický kraj

Studenti předmětu 5RE400 ZS 2017/2018.