1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
REI – Regionální rozvoj a evropská integrace

Seznam otázek ke státní zkoušce z vedlejší specializace Regionální rozvoj a evropská integrace (REI):

 1. Metoda finanční a majetkové analýzy municipality.
 2. Efektivnost investic veřejného sektoru.
 3. Hodnocení veřejných investic ve střednědobém a dlouhodobém rozvoji měst a obcí. Způsob vytváření investičních programů.
 4. VTP, význam pro rozvoj obcí, měst a regionů.
 5. Možnost rozpočtových úspor (snižování nákladů) municipalit.
 6. Zvyšování efektivity rozvoje měst a obcí na základě spolupráce se soukromým sektorem.
 7. Dopady sbližování organizace a hospodaření municipalit mezi EU a ČR (kompatibilita i konkurenceschopnost).
 8. Vzájemná spolupráce municipalit, sdružení obcí (možnosti, typy a formy, orgány a financování).
 9. Vývoj a význam regionální politiky pro evropskou integraci.
 10. Institucionální rámec a základní legislativa RP v EU.
 11. Principy a cíle RP v EU.
 12. Strukturální fondy a iniciativy EU, jejich úloha při financování evropské regionální pomoci.
 13. Procedury a mechanismy regionální podpory v EU.
 14. Význam a formy meziregionální spolupráce v EU.
 15. Základní dokumenty vztahující se k regionálnímu rozvoji v EU.
 16. Program rozvoje měst, obcí a regionu, jeho význam a struktura.
 17. SWOT analýza a její použití v programech rozvoje M, O, R.
 18. Formulování koncepcí a strategií regionálního a municipálního rozvoje.
 19. Příčiny vzniku a existence RP v ČR, vymezování problémových regionů a růstových center.
 20. Cíle a funkce RP v ČR.
 21. Srovnání doktrinálních přístupů regionální politiky v ČR.
 22. Základní dokumenty RP ČR, legislativní podmínky, institucionální struktury.
 23. Adaptace RP ČR na RP EU.
 24. Nástroje RP v ČR.
 25. Hlavní úkoly centrálních regionálních a municipálních správ v podpoře regionálního rozvoje v ČR.
 26. Aktuální stav v případě ČR na možnosti využití (strukturálních) fondů EU, hlavní problémy.