1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
RST – Rozvojová studia

Okruhy státní zkoušky podle dobíhajícího kreditového systému

Obsahem státní závěrečné zkoušky budou otázky z povinných předmětů ve čtyřech okruzích:

 1. Světová ekonomika a rozvojové země (SE_420)
  1. Vývoj a prostorové uspořádání světové ekonomiky v druhé polovině 20. a na začátku 21. století.
  2. Subjekty a formy mezinárodních ekonomických vztahů.
  3. Centra světové ekonomiky.
  4. Základní geografické a ekonomické charakteristiky rozvojových zemí a hlavních rozvojových regionů.
 2. Rozvojová ekonomika (SE_508)
  1. Základní ekonomická charakteristika rozvojových zemí.
  2. Kategorie ekonomické zaostalosti a hlavní teoretické koncepce rozvoje zemí rozvojového světa.
  3. Měnící se postavení rozvojového světa ve světové ekonomice v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století.
  4. Vnitřní faktory působící na ekonomický růst a ekonomický rozvoj RZ – strategie ekonomického rozvoje, strukturální změny, industrializace, rozvoj zemědělství, ekonomická transformace.
  5. Vnější faktory působící na ekonomický rozvoj RZ – zapojení do mezinárodního obchodu, pozice v mezinárodních kapitálových vztazích a problém zadluženosti RZ.
  6. Změny ve vývoji vzájemných ekonomických vztahů mezi rozvojovými zeměmi, ekonomické vztahy mezi RZ a zeměmi Evropské unie, vývoj hospodářských vztahů mezi ČR (Československem) a RZ.
 3. Regionální rozvoj a strategie rozvojové pomoci (REG555)
  1. Proměny sídelní struktury a procesy integrace.
  2. Metody a přístupy k regionálnímu rozvoji.
  3. Neziskové organizace a rozvoj regionů.
  4. Hlavní problémy s transferem technologií do rozvojových zemí.
  5. Formy finančních toků do oblasti rozvojové pomoci.
 4. Kultura v rozvojových zemích (SMS559)
  1. Vybrané rysy poválečného vývoje v rozvojovém světě:
   • Kolonialismus a rozpad světové koloniální soustavy po druhé světové válce,
   • Integrace v rozvojovém světě,
   • Konflikty v rozvojových zemích po druhé světové válce.
  2. Asie a arabský svět po druhé světové válce:
   • Vývoj Číny po druhé světové válce a její postavení v současných mezinárodních vztazích,
   • Poválečný vývoj v jižní a jihovýchodní Asii,
   • Současná situace a vývoj na Blízkém východě.
  3. Subsaharská Afrika a Latinská Amerika od roku 1945 do současnosti:
   • Subsaharská Afrika po druhé světové válce,
   • Problematika latinskoamerických zemí.