Veřejná obhajoba disertační práce Ing. Karla Mirošníka – středa 25. 4. 2018 – Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst

Dovolujeme si Vás tímto informovat a pozvat na veřejnou obhajobu doktorské disertační práce Ing. Karla Mirošníka (obor Regionalistika - veřejná správa) ve středu 25. 4. 2018 v 16.00h v místnosti č. 35A NB.

Název doktorské disertační práce: „Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst “

Cílem této práce bylo analyzovat vybrané aspekty vědecko-výzkumné a vývojové činnosti a jejich dopadu na ekonomický růst, konkurenceschopnost a regionální rozvoj v České republice. V hlavní části disertační práce se autor zaměřil na empirické potvrzení řady teoretických předpokladů a možná i mýtů, které se pojí s problematikou R&D a jeho dopadem na ekonomický růst v České republice.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague