Zprávy z katedry

Závěrečná zpráva výzkumného úkolu: Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, Zpráva pro MF ČR (*.pdf)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague