Seznam členů KREG – vyučující a vědečtí pracovníci

Profesoři

 • Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
 • Prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry
 • Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Docenti

 • Doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
 • Doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. – vedoucí katedry

Odborní asistenti:

 • RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
 • Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
 • Ing. Hana Silovská, Ph.D.

Doktorandi:

 • Burianová Lucie, Ing.
 • Dvořák Vojtěch, Ing.
 • Jarešová Lucie, Ing.
 • Kubíková Martina, Ing.
 • Shemetev Aleksandr
 • Šimčík Adam, Ing.
 • Špírková Veronika, Mgr.
 • Tomanová Šárka, Mgr.

Externí vyučující:

 • Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D. (externí školitel v doktorském studijním programu)
 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (FPH VŠE)
 • Ing. Petr Jílek, Ph.D.
 • Ing. Petr Kolařík, Ph.D.
 • Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.
 • Ing. Karel Mirošník, Ph.D.
 • Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
 • RNDr. Josef Postránecký