Katedra regionálních studií integruje ekonomy, geografy a sociology, kteří jsou schopni využít multidisciplinární přístup k regionálnímu rozvoji. Na katedře se průběžně realizují výzkumné projekty, vč. projektů mezinárodního výzkumu. Absolventi studijních programů zajišťovaných katedrou regionálních studií nacházejí uplatnění jak v soukromé sféře (např. konzultační sféra, nadnárodní společnosti), tak ve veřejném sektoru (na ministerstvech, v orgánech krajů i obcí apod.) i na specializovaných pracovištích (CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, atd.).

Více »

 

Nové publikace katedry:

Routledge
Wolters Kluwer
Journal of Rural Studies
Eastern European Countryside
Economic Research-Ekonomska Istraživanja
Regional Studies

Dlouhodobě významné publikace katedry:

Nakladatelství Aleš Čeněk
Nakladatelství Aleš Čeněk
Alfa Nakladatelství, 2012
Alfa Nakladatelství, 2012
Nakladatelství Oeconomica
Nakladatelství Linde

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: