Závěrečné práce a bakalářské zkoušky

Pokyny Katedry regionálních studií pro zadávání BP a DP (postup a termíny): KREG – manuál pro zadávání prací – platné od ledna 2023

 

 

Bakalářský studijní program – B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód předmětu: RE1

Název v jazyce výuky: Státní zkouška ze studijního oboru

Seznam otázek ke státní zkoušce ze studijního oboru je uveden v InSISu (viz katalog předmětů).