Profil bakalářského studijního programu a vzorový rozvrh oborových předmětů

Bakalářský studijní program: B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj
Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Pod názvem Veřejná správa a regionální rozvoj se skrývá bakalářský studijní program, který se soustřeďuje na sociálně ekonomický rozvoj menších územních celků (regionů – v ČR především obcí a krajů). Úspěšný vývoj soukromého a veřejného sektoru i obyvatelstva v daném regionu je vzájemně propojen a podmíněn a má na něj vliv celá řada skutečností.

Struktura předmětů je proto koncipována takovým způsobem, aby umožnila studentům samostatně přemýšlet o ekonomických, sociálních, kulturních, ekologických či správních souvislostech podstatných pro rozvoj území a závěry využívat ve své budoucí profesionální manažerské činnosti.

Výsledkem je zajímavé studium, které zároveň patří mezi nejvíce prakticky zaměřené programy na VŠE. Studium v bakalářském programu je provázeno tvůrčí a přátelskou atmosférou.

Absolventi programu se stávají vyhledávanými odborníky v soukromé i veřejné sféře, kdy mohou významně napomoci při koordinaci a plánovaní sociálně ekonomického rozvoje firem i úřadů. Studium zároveň poskytuje základ, který lze následně rozšířit v rámci magisterského studia na Národohospodářské fakultě nebo v programech jiných fakult a škol.

 

 

Vzorový rozvrh a plán rozdělení výuky povinných „OBOROVÝCH“ předmětů bakalářského studia vyučované Katedrou regionálních studií (identy „5RE..“)

 

VZOROVY ROZVRH – Bakalářský studijní program _B-RE__230116

 

Studijní program: B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj (Kód: B0312A050003 – viz InSIS)

Výše uvedený vzorový rozvrh je platný pro studenty, kteří začali studovat od akademického roku 2019/2020

 

Obor: B-ES-RE Veřejná správa a regionální rozvoj

Výše uvedený vzorový rozvrh je platný pro studenty, kteří začali studovat od akademického roku 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019