Profil oboru a vzorový rozvrh oborových předmětů

Veřejná správa a regionální rozvoj, bakalářský studijní obor

Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Cílem bakalářského studia interdisciplinárního oboru je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. V rámci tohoto oboru budou studentům zkušenými a na tuto problematiku dlouhodobě specializovanými pedagogy zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy správní vědy a správního práva, státovědy a ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a území plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii regionů a veřejné správy. Ve struktuře studia jsou zařazena cvičení umožňující připravit posluchače tak, aby byl schopen tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. Výstupem studia bude přispět k efektivnosti a výkonnosti veřejné správy včetně aplikace tržních přístupů a moderního ekonomického managementu, zdokonalování organizačních struktur a uplatnění informačních a komunikačních technik.

Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy).

Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou a sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni.

 

 

Vzorový rozvrh a plán rozdělení výuky povinných „OBOROVÝCH“ předmětů bakalářského studia vyučované Katedrou regionálních studií (identy „5RE..“)

 

VZOROVY ROZVRH__Bc _B-ES-RE+B-RE__190923

 

Obor: B-ES-RE Veřejná správa a regionální rozvoj

Platné pro studenty, kteří začali studovat od akademického roku 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019

 

Studijní program: B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj (Kód: B0312A050003 – viz InSIS)

Platné pro studenty, kteří začali studovat od akademického roku 2019/2020