Doktorský studijní program „Regionální rozvoj“

Garant: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Pozn.: Přijímací řízení pro uchazeče o prezenční studium se vyhlašuje celouniverzitně, tudíž je nutné sledovat termíny na hlavních webových stránkách VŠE. Přijímací zkouška se zpravidla koná v červnu (termín pro přihlášení v květnu) a dále pak v lednu (termín pro přihlášení je zpravidla na konci listopadu).

Upozorňujeme uchazeče o doktorské studium, že je vhodné před podáním přihlášky k přijímacímu řízení nejdříve zkontaktovat garanta doktorského studia a zkonzultovat potenciální zaměření vědeckého výzkumu v doktorském studiu.

 

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně.

Doktorský studijní program má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi, které je možné uplatnit v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných organizací, zabývajících se tvorbou a aplikací regionálního rozvoje, ovlivňováním faktorů regionální politiky a hospodařením územní veřejné správy. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje.

Vlastní výuka zahrnuje oborové předměty zaměřené na regionální rozvoj a prostorovou ekonomii, hospodářskou politiku, a dále také na ekonomickou regionální analýzu a hodnocení veřejných výdajových programů. V oblasti výuky je kladen důraz na schopnost využívání technik a moderních metod regionalistiky. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o moderních přístupech k formování regionálního rozvoje, o aktuálních trendech v teoreticko-metodologických přístupech regionalistiky, o vývojových směrech regionální věd a jejich vlivu na teoretické koncepty a praktickou realizaci regionálního rozvoje.

Detailní informace o podmínkách studia jsou dostupné v Manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě – ZDE.