Základní informace

Katedra regionálních studií integruje ekonomy, geografy a sociology, kteří jsou schopni využít multidisciplinární přístup k regionálnímu rozvoji. Katedra regionálních studií realizuje a realizovala řadu výzkumných projektů, vč. projektů mezinárodního výzkumu. Aktivně spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj , Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem financí. Na katedře regionálních studií pravidelně hostují zahraniční profesoři nejen z Evropy, alé také z Kanady či Argentiny.  Katedra regionálních studií připravuje budoucí pracovníky veřejné správy i soukromého sektoru. Řada absolventů pracuje na významným poziticích nejen v ČR. Absolventi jsou pak kvalifikováni, jak pro oblast veřejné správy, tak i pro privátní sektor nebo poradenské struktury. Mezi klíčové tématické oblasti řešené na katedře regionálních studií patří konkurenceschopnost měst a regionů,  přímé zahraniční investice a jejich role v regionálním rozvoji, financování rozvoje měst a obcí,  regionální politika, politika hospodářské a sociální soudržnosti EU, role neziskového sektoru v regionálním rozvoji, sociologie veřejné správy, rozvojová pomoc.

Katedru vede doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.