Exkurze v rámci 5RE432 Veřejný a neziskový sektor a rozvoj území – 8. 3. 2017

Ve středu 8.3.2017 se uskutečnila exkurze do neziskové organizace Jahoda, o.p.s., která poskytujte sociální služby zejména dětem a mladým lidem. V rámci předmětu 5RE432 jsme navštívili nízkoprahové kluby, které poskytují možnosti alternativního trávení volného času dětí a mládeže v Praze – Černém Mostě. Pracovnice neziskové organizace Petra Ječmenová a Markéta Jiskrová nás seznámily s fungováním obou klubů i s dalšími aktivitami, které Jahoda v této městské části realizuje, i se způsoby financování těchto aktivit. Děkujeme za zajímavé informace a vlídnou atmosféru.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.