Exkurze v rámci předmětu 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji – 30. 3. 2017

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 jsme navštívili město Kralupy nad Vltavou. V nové moderní radnici nás uvítal pan starosta Petr Holeček, který nás seznámil s fungováním města v blízkosti Prahy a s problémy, se kterými se město potýká. Vyprávěl také o svých zkušenostech, které získal ve funkci starosty a přesvědčil nás, že dosud neztratil nadšení pro svou práci ve vedení města. A možná, že některé studenty i inspiroval pro jejich budoucí uplatnění.

Děkujeme za otevřenost, vstřícnost a inspiraci!

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.