Exkurze v rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů – 5. 4. 2017

Ve středu 5.4.2017 jsme navštívili Dolní Břežany, obec v suburbánní zóně hl. m. Prahy. Pan starosta, Ing. Věslav Michalik, CSc., nás pozval na procházku po obci, během níž nám vysvětlil, jak vznikl koncept obce, jaké jsou její rozvojové priority. Procházka byla velmi zajímavá, jednak prostředím – obec Dolní Břežany působí velmi moderním a příjemným dojmem a v současnosti je spojována zejména s vědeckovýzkumnými aktivitami v oblasti laserových technologií (projekt HiLASE, centrum ELI Fyzikálního ústavu AV ČR), jednak poutavým vyprávěním pana starosty o vývoji obce v tomto století, o aspektech, na něž klade on sám i zastupitelstvo obce důraz. Pan starosta otevřeně odpovídal na všechny naše dotazy. Procházka s ním byla pro nás všechny velmi přínosná a podnětná.

Děkujeme za vstřícné přijetí, otevřenost, podněty k zamyšlení!

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.