Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

InSIS: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Kancelář: NB 324

Telefon: +420 224 095 624

e-mail: hana.silovska@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Zaměřuji se na místní ekonomický rozvoj a metodologii jeho pozorování a hodnocení. Dále se zabývám ekonomickou geografií a tématy hospodářské politiky. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem v roce 2015 obdržela doktorát. V letech 2006/2007 jsem absolvovala studijní pobyt na Umea Univesity ve švédském městě Umea. V letech 2011/2012 jsem působila na institutu EIREST Equipe Interdisciplinaire de Recherches Sur le Tourisme, spadajícícím pod University Paris 1 Pantheón – Sorbonne, Paris ve Francii.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5RE205 Sociekonomická geografie
  • 5RE301 Regionální analýza
  • 5RE312 Regionální management a marketing
  • 5HP750 Úvod do hospodářské a sociální politiky

Vědecké publikace

ČERNÁ SILOVSKÁ, Hana, KOLAŘÍK, Petr (2019). Traditional and alternative methods of tourist event evaluation: case study of the Czech Republic. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2019, roč. 32, č. 1, s. 2063–2079. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2019.1642777.

JÍLEK, Petr, ČERNÁ SILOVSKÁ, Hana, KOLAŘÍK, Petr, LUKAVEC, Martin (2018). Selection of quantitative and qualitative methods for comprehensive evaluation of PPP projects focusing on the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences [online]. 2018, roč. 54, č. 2, s. 38–54. eISSN 2247-8310. ISSN 1842-2845. DOI: 10.24193/tras.54E.3.

Černá Silovská, H. – Kolaříková, J. (2016). Observation and assessment of local economic development with regard to the application of the local multiplier. European Planning Studies, vol. 24, no. 11.

Macháček, J. – Silovská, H. – Říhová, G. – Jílek, P. (2013). Multiplikační efekty v regionálním rozvoji. Lokální multiplikátor jako indikátor místního ekonomického rozvoje. E+M. Ekonomie a management = Economics and management. sv. XVI, č. 3, s. 20–33. ISSN 1212-3609.

Toth, P. — Silovská, H. — Jílek, P. — Říhová, G. (2016). Evaluation of Selected Municipal Revenue for Use in Further Development of Municipal property. Socioekonomické a humanitní studie, vol. 6, no. 1, p. 38–49. ISSN 1804-6797.

Silovská, H. – Jílek, P. (2015). The potential of private social services for senior citizens in the Prague region. International Scientific Publications. Economy & Business, Volume 9, P. 12-24.

Macháček, J. — Říhová, G. — Kolařík, P. – Silovská, H. a kol. (2012). Venkov v rámci inovativních přístupů. Praha: Alfa Nakladatelství. 127 p. ISBN 978-80-87197-51-6.


Jsem dlouholetou členkou oddílu běžeckého lyžování Žižkovský Tygři při VŠE Praha a taktéž za oddíl Ekonom Praha OB závodím v orientačním běhu. Kromě sportu často cestuji a dále se věnuji studiu cizích jazyků.