prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

InSIS: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Kancelář: NB 31

Telefon: +420 224 095 622

e-mail: wokoun@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Specializuji se na regionální rozvoj a regionální politiku, ekonomickou geografii, regionální a municipální ekonomiku a management veřejné správy. Ve výzkumu se zaměřuji na regionální analýzy a syntézy, regionální konkurenceschopnost, přímé zahraniční investice, programy rozvoje regionů apod. Od roku 1999 do roku 2006 jsem vedl odborné týmy pro zpracování Národního rozvojového plánu České republiky a dalších strategických dokumentů rozvoje ČR, připravoval odbornou náplň operačních programů nebo vedl týmy pro zpracování ex-ante hodnocení operačních programů. Vedl mezinárodní vědecké týmy, vedl vědecké granty a vychoval celou řadu vědeckých pracovníků.
Publikoval jsem přes 200 vědeckých a odborných článků, jednu odbornou knihu v zahraničí, 5 vědeckých knih jako jediný autor a jako spoluautor 36 vědeckých a odborných knih. Svojí vědeckou a výzkumnou činností jsem ovlivnil celé generace vědeckých a výzkumných pracovníků a odborných a manažerských pracovníků působících v institucích a orgánech veřejné správy v České republice i v zahraničí. Přednášel jsem na řadě českých i zahraničních universit.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • Socioekonomická geografie
  • Regionální struktury České republiky a Evropy
  • Regionální věda
  • Regionální politika Evropské Unie a v České republice
  • Regionální politika a regionální struktury 

Vědecké publikace

WOKOUN R., Murgaš F., Nižnanský B.: Several Geographical Insights to the Regional Differentiation of Development, Quality of Life and Perception of the Landscape. Miedzynarodowe stowaryszenie uczelni wyzszych „Scientia, ars, educatio”, Kraków, 2007, 108 p. ISBN 978-83-60837- 30-6.

WOKOUN, R., KLÍMA, J. a kol.: Ekonomika v prostoru. Linde Praha a.s., 2008, 322 s. ISBN 978-807201-698- 3

Wokoun R., Malinovský J. a kol.: Regionální rozvoj. Linde Praha a.s., 2008, 322 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Wokoun R., Krejčová N., Kouřilová J., Damborský M., Pělucha M.: Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, 126 s. ISBN 978-80-7414-534-6.

WOKOUN R., KOLAŘÍK P., KOLAŘÍKOVÁ J.: Evaluation of Entrepreneurs with a Focus on Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI). Results of a Questionnaire Survey. Economics and Sociology, Vol. 9, No 4, 2016. Pp. 272-284. ISSN 2306-3459 (Online), ISSN 2071-789X (Print).

WOKOUN R.: Fundamentals Problems of Regional Competitiveness and Regional Development Factors in the Czech Republic. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: Masaryk University, 2016, s. 59-65. ISBN 978-80-210-8272-4.

WOKOUN, R. (2020). Territorial urban-rural links: New trends and drivers of regional development, str. 137 – 157. In: PELUCHA, Martin, KASABOV, Edward (2020). Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. 1st Edition. Nakladatelství Routledge (Velká Británie), ISBN: 9780367356583. Bližší info ZDE


Věnuji se četbě odborných publikací z jiných vědních oborů, vybraným počítačovým hrám. Mám tři děti a dva vnuky.