RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

InSIS: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Kancelář: NB 332

Telefon: +420 224 095 628

e-mail: jana.kourilova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Specializuji se na regionální problematiku, zejména na oblast lidských zdrojů s nimi spojených otázek a na cestovní ruch. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na VŠE působím od r. 1996, od r. 2007 na Katedře regionálních studií NF. Jsem členkou mezinárodních regionalistických organizaci (RSA a RSAI) a také ČES – České evaluační společnosti.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5RE205 Socioekonomická geografie
  • 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v regionálním rozvoji
  • 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů
  • 5RE355 Cestovní ruch a regionální rozvoj
  • 5RE400 Regionální struktury České republiky a Evropy
  • 5RE411 Regionální politika a regionální struktury 

Vědecké publikace

PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana, KASABOV, Edward, FEURICH, Marek (2021). Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. (Impact Factor: 3.544, 2019). Ranking (2019) – Q1 Geography (JIF Percentile 86.310), Q1 Regional & Urban Planning (JIF Percentile 83.333). ISSN: 0743-0167

KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (2020). Are primary schools a development and stabilisation factor of rural municipalities? A study of the differences in their importance in the Czech suburban, intermediate and peripheral countryside. Eastern European Countryside [online]. 2020, roč. 26, č. 1, s. 201–228. eISSN 2300-8717. ISSN 1232-8855. DOI: 10.12775/eec.2020.008. Dostupné také z: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/eec/26/1/article-p201.xml. [IF a AIS 2019: 0.455 | 0.049] [SJR 2019: 0.241] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50400)]

KOUŘILOVÁ, Jana (2020). The role of human resources in Period 4.0: Challenges of rural labour markets, education and training, and territorial specifics of EU countries. str. 118 – 136. In: PELUCHA, Martin, KASABOV, Edward (2020). Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. 1st Edition. Nakladatelství Routledge (Velká Británie), ISBN: 9780367356583. Bližší info ZDE

VOREKOVÁ, Pavlína, KOUŘILOVÁ, Jana. Hodnocení krajů České republiky pomocí modifikovaného indexu rozvoje lidských zdrojů. In: KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír (ed.). XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [CD-ROM, online]. Kurdějov, 13.06.2018 – 15.06.2018. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 65–70. ISBN 978-80-210-8969-3. eISBN 978-80-210-8970-9. Dostupné z: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2018.pdf.

MATULA, Miloš, KOUŘILOVÁ, Jana (2018): Specifické rysy současného vývoje veřejné správy v Gruzii. Správní právo [online]. 2018, roč. LI, č. 1–2, s. 100–128. ISSN 0139-6005. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/sp1-2-matula-kourilova-pdf.aspx.

PĚLUCHA, Martin, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor (2017). Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. Vol. 8, no. 2, pps. 129–148. ISSN 1942-0684 (online DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303.).

KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (2017). Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online], Vol. 9, no. 3, pp. 486–503. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0029.

KOUŘILOVÁ, Jana, KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie (2014). Social Tourism Support in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism, Vol. III, no. 1, pp.. 63–81. ISSN 1805-3580.

KOUŘILOVÁ, Jana, KREJČOVÁ, Nikola (2013). Vývoj vysokých škol v ČR po roce 1990. Případová studie Vysoké školy ekonomické v Praze. Regionální studia, Vol. 6, no. 2, pp. 39–47. ISSN 1803-1471.

WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor (2010). Prospective Future Trends in Urban-Rural Relationships within Territorial Agenda of the EU: A critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies. Vol. 18, no. 11, pp. 1881–1896. ISSN 0965-4313.


Ve volném čase se snažím udržet v dobré fyzické (pěší turistika) i psychické kondici (kulturní akce, keramika). Ráda cestuji po České republice a po Evropě.