35 příkladů dobré praxe spravedlivé transformace – akademici a doktorandi KREG spolupracovali s akademiky ČVUT na vytvoření nové brožury

Zástupci Katedry regionálních studií (tj. Dr. Jana Kouřilová, Ing. Lucie Burianová, Ing. Vojtěch Dvořák a Ing. Martina Kubíková) se spolupodíleli na vytvoření nové praktické příručky s vybranými příklady dobré praxe týkající se procesu spravedlivé transformace uhelných regionů. Příručka příkladů dobré praxe vznikla jako jeden z výstupů projektu Technical Support Instrument („TSI projekt“) Ministerstva pro místní rozvoj na podporu implementace spravedlivé transformace, zejm. pak Operačního programu Spravedlivá transformace.

Více informací o TSI projektu lze nalézt zde: DotaceEU – Uhelné regiony

Hlavním cílem příručky je představit zajímavé projekty z ČR a EU a být inspirací pro nositelé projektů v Karlovarském kraji, ať už z veřejného či soukromého sektoru.

Příručka obsahuje základní informace o projektech s odkazy, na podrobnější informace. Popsané příklady se věnují obnově území, rekultivaci a revitalizaci brownfieldů, energetické chudobě, využívání obnovitelných zdrojů energie a celé řadě různých aktivit, které mohou rozvíjet i aktéři s omezenou kapacitou realizovat složité a administrativně náročné projekty.

Příručka je dostupná ZDE