Archiv rubriky: Aktuality

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

VŠE vypsala pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro 14 doktorských studijních programů v češtině a angličtině. Jedním z nich je také doktorský studijní program „Regionální rozvoj“, jehož hlavním cílem je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Finální publikace mezinárodního projektu Visegrádského fondu: závěry a doporučení k rozvoji podnikání v zemích V4 (NF-KREG byla partnerem projektu)

Národohospodářská fakulta, Katedra regionálních studií, působila 1,5 roku v mezinárodním projektu „V4 Network on Entrepreneurship“, který byl financovaný z Visegrádského fondu. Cílem projektu byla jednak spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a dále výměna, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací

Na žádost studentské obce dojde k posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací do 22.5.2020 do 14:00 podle pokynů katedry regionálních studií pro ty, kteří chtěli obhajovat v červnových termínech. Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.8.2020 do 14:00.

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia KREG: pokyny k samostudiu v době preventivních opatření šíření koronaviru

Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia KREG, tj.: Bakalářský studijní program: B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj Magisterský studijní program: N-RVS Regionalistika a veřejná správa   V souvislosti s mimořádnými opatřeními VŠE (viz ZDE) byly studentům v průběhu druhé poloviny minulého týdne postupně rozesílány garanty a vyučujícími předmětů 5RE… informace o samostudiu, příslušných podkladech v […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Vylidňování evropského venkova? V pořadu Horizont 24 komentoval doc. Pělucha

V pořadu České televize Horizont 24 dne 23. 2. 2020 (v čase 21.44h) komentoval v živém vysílání problematiku vylidňování evropského venkova doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Primárně se ve vystoupení zaměřil na vysvětlení rozdílů v tempu vylidňování v závislosti na typologii venkovských oblastí v Evropě a následně vysvětlil důvody tohoto procesu, které se týkají zejména […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Zástupci KREG se v Bratislavě zúčastnili expertního panelu k tématice rozvoje podnikání v zemích V4

Ve dnech 21. a 22. 1. 2020 proběhl v Bratislavě závěrečný workshop/expertní panel k problematice rozvoje podnikání v zemích V4. Expertního panelu se účastnili odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou podnikání z pohledu jeho podpory a také možnostmi ovlivnění příslušných politik na národní úrovni. Za ČR se workshopu aktivně účastnili Mgr. Ing. Kim Králík (Agentura […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

KREG startuje tříletý výzkum financovaný z GAČR – nové výzvy digitalizace v území

V lednu 2020 oficiálně startuje nový tříletý výzkum na Katedře regionálních studií, který se zaměří na hodnocení problematiky digitalizace v území a s tím související potenciál i případné problémy. Klíčové jsou souvislosti rozdílů mezi městy a venkovem, resp. různými typy venkovských oblastí v ČR a vybraných zemí EU. Dále budou ověřovány postuláty relevantních teoretických přístupů […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

IPR Praha/pracovní příležitost pro studenty/absolventy VŠE

Pro multidisciplinární tým Kanceláře strategie a rozvoje (Sekce Strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR) se hledá od února nový kolega/nová kolegyně na pozici “Specialist(k)a strategie a rozvoje”. V IPR poptávají nové pracovníky se zájmem o strategické plánování, městský rozvoj a s chutí zlepšovat kvalitu života v Praze.  Přivítají kandidáty […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Studenti vedlejší specializace KREG se zúčastnili meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti 2019

V rámci předmětu 5RE330 Projektový management se i v letošním roce zformovala skupina pěti studentů, kteří se dne 12. 12. 2019 zúčastnili prestižní meziuniverzitní soutěže České evaluační společnosti 2019 (dále jen ČES). Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Zadání bylo […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020

Nová monografie publikovaná v nakladatelství Routledge – Rural Development in the Digital Age…

V rámci výzkumného projektu GAČR, který byl realizován na Katedře regionálních studií v letech 2017 až 2018, byla sestavena vědecká monografie s názvem „Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy“, kterou sestavili autoři doc. Martin Pělucha a prof. Edward Kasabov. Autorsky se na monografii rovněž podíleli ve dvou kapitolách Dr. Jana […]

Přihlášky na doktorské studium v programu „Regionální rozvoj“ do 29. 5. 2020