5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj – exkurze do Roudnice nad Labem

Ve středu 10.4.2019 jsme v rámci předmětu 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj navštívili Roudnici nad Labem s cílem zhodnotit atraktivitu místa pro lokální/regionální rozvoj cestovního ruchu.

Roudnice nad Labem se sice nachází na území Ústeckého kraje, ale z Prahy je velmi dobře dopravně dostupná. Pro lepší poznání města, jeho historie a památek jsme zvolili prohlídku s průvodcem organizovanou pracovníky Muzea Podřipska.  I když jsme nemohli navštívit všechny památky, získali jsme poznatky o městě, o jeho prostředí, o péči, která je cestovnímu ruchu věnována.

 

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.