Externí přednáška: Metody strategie a analýz v kontextu městského plánování – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, úterý 4. 5. 2021

Katedra regionálních studií zorganizovala v úterý 4. 5. 2021 v čase 12.45 – 14.15h externí on-line přednášku pracovníků Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v rámci předmětu v rámci předmětu 5RE444 Hospodaření obcí a krajů

Zváni byli všichni zájemci o problematiku strategického plánování a rozvoje měst.

Základní anotace přednášky:

Metody strategie a analýz v kontextu městského plánování“

Pohledem obyvatel může být na rozvoj města nahlíženo skrze anglické přísloví „bricks and mortar – cihly a malta“. Do úvah o udržitelném rozvoji městské struktury ovšem přirozeně vstupuje i demografie obyvatel, rozdílné potřeby socio-ekonomických skupin, klimatické podmínky a jejich vývoj, ale i efektivita veřejné správy a kondice městské ekonomiky. V rámci hostující  přednášky Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy představíme kontext plánování v hlavním městě, představíme principy pro strategické řízení a na konkrétních analýzách ukážeme metody a nástroje k jeho evaluaci.“

 Přednášející:

  • Lucie Pára, M.A. (zástupce vedoucího Kanceláře strategie a politik udržitelnosti)
  • Ing. Arch. Zdeňka Havlová, PhD. (vedoucí Kanceláře analýz města)
  • Ing. Vojtěch Kuna, M.A. (Specialista analýz města)
  • Ondřej Gabaš, MSc. (Specialista strategie a politik udržitelnosti)