Avízo – Mimosemestrální kurz 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje (pro studenty bakalářského studia)

MIMOSEMESTRÁLNÍ PŘEDMĚT

5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje

Předmět 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje je určen studentům bakalářského programu a volně navazuje na předmět 5RE001 Úvod do studia regionalistiky.

Hlavním cílem tohoto předmětu je uvést studenty do praxe vybraných témat regionálního rozvoje a fungování veřejné správy.

Formou tematických setkání s odborníky z praxe v rámci přednášek, workshopů nebo exkurzí budou představeny konkrétní příklady různých problémů, se kterými se aktéři lokálního a regionálního rozvoje (tj. územní samospráva, neziskový a soukromý sektor, instituce státní správy) potýkají. Důraz bude kladen zkušenosti z praxe a na vysvětlení možností a přístupů k jejich řešení.

Příklady exkurzí a tematických přednášek realizovaných v minulých letech:

  • návštěva úřadu městské části a diskuze se starostou,
  • exkurze do obce v suburbánním prostoru hl. m. Prahy a diskuze o jejích problémech,
  • problémy rozvoje cestovního ruchu v méně známých lokalitách,
  • exkurze a diskuze o problematice venkovských oblastí.

Předmět je čtyřkreditový a vyhlašuje se mimosemestrálně. To znamená, že bude možné si jej zapsat až po jeho vyhlášení (únor 2024).

Informace o vyhlášení předmětu i dalším dění na KREG na webových stránkách ZDE a FB stránce našeho oboru ZDE