Členové KREG se zúčastnili výroční konference Regional Studies Association v Luganu (Švýcarsko)

Ve dnech 3. – 6. června 2018 se konala výroční konference Regional Studies Association na Università della Svizzera Italiana v Luganu (Švýcarsko). Konference měla název „A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival“. Této konference se aktivně účastnili doc. Martin Pělucha, Dr. Jana Kouřilová a Ing. Marek Feurich z Katedry regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Doc. Pělucha i Dr. Kouřilová prezentovali dílčí výsledky dvouletého výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky – GAČR (Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU). Doc. Pělucha prezentoval společný výstup ještě i s dalším odborným členem řešitelského týmu prof. Edwardem Kasabovem (Huddersfield University, Velká Británie). Ing. Feurich prezentoval dílčí výsledky svého výzkumného projektu podpořeného IGA – Interní grantovou agenturou VŠE Praha – název projektu „Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR – teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0“.

   

   

Lugano a jezero

 

   

Centrum města

 

   

Členové KREG na konferenci RSA                                 Doc. Pělucha a prof. Edward Kasabov