Debriefing z mezinárodní konference k tématu „Leadership & Politics & Governance in Turbulent Times“

SHORT CONFERENCE VIDEO

Ve dnech 14. a 15. března 2024 se úspěšně uskutečnila mezinárodní konference s názvem „Leadership & Politics & Governance in Turbulent Times: Global and Geopolitical Challenges in a Changing Europe“, kterou organizovala Katedra regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE Praha ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Konference tematicky navázala na sérii konferencí, které již byly realizovány v květnu 2023 v Newcastlu (Northumbria University, Velká Británie) a v říjnu 2023 v Angers (ESSCA School of Management, Francie).

Letošní konference v Praze se účastnilo v obou konferenčních dnech téměř 50 účastníků, z toho 40 osobní formou a 10 on-line formou.

Na konferenci vystoupili nejvýznamnější odborníci v tématu Leadership studies, kterými byli např. prof. Markku Sotarauta (Tampere university, Finsko), prof. Joyce Liddle a prof. John Shutt (Northumbria University), prof. Ignazio Cabras ESSCA School of Management), a další. Z českých přednášejících lze zmínit např. doc. Tomáše Hudečka (bývalý primátor Hl. m. Prahy) a doc. Mariana Piechu (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavní diskutovaná témata se týkala faktorů a současných trendů, které zásadním způsobem ovlivňovaly a stále ovlivňují Leadership aktérů působících na evropské, národní, regionální i lokální úrovni. Zásadní byla témata spojená s vlivem současného filozofického přístupu EU k formování hospodářské politiky založené na zeleném růstu (green growth) a strategicky na nízko-uhlíkové, resp. bezemisní ekonomiky v horizontu do roku 2050. Tento politicko-ekonomický kontext byla a je dále ovlivňován dopady pandemických opatření na situaci v jednotlivých státech, regionech i obcích, a dále geopolitickými trendy spojené s migrační krizí (zejména od roku 2015) a dopady války na Ukrajině v širším rozměru, tj. energetické krize. Jednotlivé prezentované příspěvky přinesly velmi dobré zacílené přednášky, které z různých perspektiv reflektovaly tyto trendy s ohledem na roli, význam a možnosti Leadership.

Organizátoři konference prof. Martin Pělucha a Ing. Martina Kubíková připraví během jarních měsíců ve spolupráci s partnerskými zahraničními univerzitami sborník z konference, ve kterém budou zahrnuty kromě abstraktů jednotlivých příspěvků také širší vyhodnocení hlavních zjištění a poznatků z konference. Sborník bude vydán univerzitním nakladatelstvím Acta Oeconomica Pragensia.

 

Poděkování

Konference byla částečně podpořena farmaceutickou společností Zentiva, která sídlí v Praze a v současné době je významnou evropskou firmou, která zaměstnává více než 4 500 pracovníků v různých evropských zemích.