Doc. Martin Pělucha poskytl rozhovor lotyšskému veřejnoprávnímu rozhlasu k aktuálním otázkám a výzvám týkajících se české ekonomiky

Doc. Martin Pělucha poskytl rozhovor lotyšskému veřejnoprávnímu rozhlasu k aktuálním otázkám a výzvám týkajících se české ekonomiky, fiskálním dopadům ekonomického vývoje v posledních letech a kontextu vlivu tzv. zelené transformace na situaci v regionech České republiky.

V rozhovoru zhodnotil dosavadní hospodářskou politiku končící vlády, které se v období před pandemií Covid-19 dařilo vizuálně snižovat státní dluh v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) ČR zejména z toho důvodu, že tempo růstu HDP bylo rychlejší než tempo zadlužování. Takový proces je však v období konjunktury nevhodný, protože vytváří nestabilní výchozí situaci pro řešení problémů v období hospodářských krizí, se kterou se aktuálně potýkáme. Struktura financování státního rozpočtu bude čelit velkým výzvám v následujících dekádách. Významnou roli pak bude mít zatím nedořešená penzijní reforma, která představuje dlouhodobý vnitřní problém v českých veřejných financích. Zcela zásadní vnější velkou výzvou pro českou ekonomiku jako celek je postupný přechod na tzv. zelenou politiku, což se v Česku dotkne všech sfér, obzvlášt energeticky náročných odvětví. Regionálně pak nějvětší dopad bude v tzv. uhelných regionech, tj. v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, které navíc dlouhodobě patří mezi strukturálně problémové regiony. Tyto české uhelné kraje sice budou mít v následujících letech pro zmíněný proces transformace k dispozici specifické financování prostřednictvím Fondu pro spravedlivou transformaci, nicméně výsledný efekt bude do značné míry záviset na schopnosti těchto regionů a dalších zainteresovaných stran dosáhnout synergie i s dalšími zdroji, tj. mainstream financování ze ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) a dále z národních zdrojů.

Rozhovor a internetový článek je dostupný ZDE