Docent Pělucha odpovídal na dotazy Deníku N k situaci rozvoje Hl. m. Prahy v rámci analýzy kvality života v krajích v ČR

Deník N si zpracoval analýzu porovnávající kvalitu života ve všech krajích v České republice, přičemž v jednom svém specifickém článku se zaměřil na konkrétní potenciál, limity i faktory ovlivňující rozvoj Hl. m. Prahy. Tyto záležitosti souhrnně komentoval mj. také doc. Martin Pělucha z Katedry regionálních studií Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Článek s názvem „V Praze se žije nejlépe, kriminalitě a emisím navzdory. Kvalitu života táhne ekonomika“, publikovaný dne 1. 10. 2020, je částečně dostupný na následujícím odkazu ZDE (full verze článku je dostupná jen pro předplatitele Deníku N).

 

Z komentářů doc. Pěluchy lze celkově shrnout, že mezi nejsilnější stránky Hl. m. Prahy patří zejména dostupnost a široké spektrum služeb, a také velmi rozmanitý trh práce nabízející vysoce-kvalifikované pracovní pozice. Podle jeho názoru také nelze opomenout velmi kvalitní veřejnou dopravu (PID), která patří v porovnání s jinými evropskými metropolemi mezi nejlepší.

Mezi slabé stránky rozvoje pak zařadil řešení silniční dopravní infrastruktury, která nevyhovuje stoupající náročnosti a intenzitě dopravy, tj. nedořešený Městský (v gesci města) i Pražský okruh (v gesci státu), nedořešené městské radiály, nedostatečně řešený systém P+R, který je ale nutné koordinovat se Středočeským krajem. Velkou slabinou je také stále chybějící kvalitní železniční spojení mezi letištěm Václava Havla a centrem města, na kterém se stále pracuje. Rovněž doc. Pělucha zdůraznil, že s ohledem na pandemickou situaci způsobenou Covid-19 je silnou a bohužel i slabou stránkou města závislost cestovního ruchu na zahraničních turistech, bez nichž nemohou podniky cestovního ruchu dlouhodobě přežívat. Tento problém ale řeší i jiná velká evropská města, kterou jsou rovněž významnými destinacemi cestovního ruchu.

V neposlední řadě se také doc. Pělucha vyjádřil k ekonomickému potenciálu Hl. m. Prahy, který se dlouhodobě odráží v kvalitě života jeho obyvatel. Jedná se zejména o široké spektrum služeb a rozmanitý pracovní trh, který nabízí solidní průměrnou mzdu. Tento pozitivní aspekt rozvoje je však podle doc. Pěluchy vykoupen vysokými cenami nemovitostí a také nájmů.