Doktorand Marek Feurich uspěl ve výběru Regional Studies Association pro účast na semináři Evropské komise ke kohezní politice v Bruselu

Doktorand Ing. Marek Feurich uspěl ve výběru Regional Studies Association (RSA) pro účast na speciální sérii seminářů Evropské komise ke kohezní politice EU. Účast na seminářích byla plně hrazena Evropskou komisí, přičemž organizační stránku semináře zajišťovala RSA.

Účelem těchto seminářů je především vyjádřit přání Komise podpořit růst počtu výzkumných pracovníků zabývajících se politikou soudržnosti a souvisejícími tématy. Za druhé, poskytnout příležitost k navázání kontaktů mezi účastníky a tvůrci politik, aby bylo možné sdílet zkušenosti i odborné znalosti, z nichž Komise čerpá při formulování a provádění politiky. V neposlední řadě nabízí účastníkům na začátku kariéry příležitost získat důležitou a vlivnou zpětnou vazbu na vysoké úrovni týkající se politiky k jejich výzkumu.

Tato série seminářů je iniciativou Dr. Elisy Ferreiry, komisařky pro soudržnost a reformy, a je společnou aktivitou organizovanou komisařkou Ferreirou a jejím zázemím na Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální a urbánní politiku (DG REGIO) ve spolupráci s RSA.

Bližší informace o seminářích jsou ZDE.

Marek se konkrétně již účastnil 2. semináře na počátku prosince 2022. Téma bylo zaměřeno na diferencované přístupy k inkluzivním, odpovědným a udržitelným inovacím. Inovace jsou považovány za hnací sílu zvyšování produktivity a hospodářského růstu. Faktory vzniku a souvislosti týkající se regionální diferenciace této problematiky byly předmětem konání semináře.

Marek Feurich se ve svém doktorském výzkumu zaměřuje na hodnocení lidského kapitálu v regionech (na úrovni LAU 1) České republiky a snaží identifikovat míru příspěvku veřejných výdajových programů k tvorbě nového lidského (konkrétně znalostního) kapitálu v těchto oblastech. Jeho školitelem je prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Několik momentů ze semináře v prosinci 2022