Dotazníkové šetření – mezinárodní výzkum – Ženy podnikatelky během Covid-19

Katedra regionálních studií na Vysoké škole ekonomické v Praze nyní spolupracuje s maďarským institutem HETFA na výzkumu situace žen podnikatelek během koronavirové krize.
Cílem tohoto výzkumu je zhodnotit dopady pandemie na fungování firem, v jejichž čele stojí ženy podnikatelky, a dále zjistit, jak jse jim podařilo harmonizovat rodinný a podnikatelský život. Zmapování této problematiky pomůže konkretizovat východiska pro mezinárodní výzkumný projekt.
O spolupráci při rozeslání tohoto dotazníku již byly požádány relevantní instituce a organizace, např. agentura CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, Asociace malého a středního podnikání a další.
Vyplnění webového dotazníku trvá přibližně 10 minut. Toto šetření probíhá paralelně v Česku, Maďarsku,Rumunsku, Bulharsku a Srbsku.
Dotazníkové šetření probíhá do čtvrtka 25. 6. 2020.
Webový odkaz na dotazníkZDE.
V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit emailem na doc. Ing. Martina Pěluchu, Ph.D. – pelucham@vse.cz