Exkurze do Kamenice – 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje

V pátek 6.5.2022 jsem v rámci předmětu 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje vyrazili na exkurzi do Kamenice, obce v suburbánní zóně hl. m. Prahy, abychom se setkali na obecním úřadě s panem starostou Ing. Pavlem Čermákem.

Pan starosta nám velmi zajímavě popisoval problémy obcí, které se nacházejí v zázemí hl. m. Prahy a které jsou stále více dotčeny probíhající suburbanizací.  Potvrdil a rozšířil nám tak poznatky, které jsme získali při studiu předmětu 5RE205 Socioekonomická geografie, kde jsme se touto problematikou zabývali.

Děkujeme za vlídné přijetí, poutavý výklad a spoustu praktických zkušeností!

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Několik momentů z exkurze je zachyceno v této galerii fotografií