Exkurze na Úřadu městské části Praha 6 v rámci předmětů 5RE314 a 5RE002

Ve středu 30. 3. 2022 jsme se v rámci předmětů 3RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů a 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje seznámili s problematikou rozvoje MČ Praha 6 a fungování jejího úřadu díky poutavému výkladu Mgr. Jakuba Stárka, místostarosty Prahy 6, a Ing. Jana Holického, MBA, tajemníka ÚMČ. Na závěr nás úřadem provedly paní Naděžda Chupáčová a Mgr. Adéla Martincová, které nám umožnily prohlédnout si výstavy věnované archiktektonickým návrhům řešení důležitých staveb (např. léčebna dlouhodobě nemocných nebo startovací byty pro mladé).

Moc děkujeme za vstřícnost, vlídné přijetí a za spoustu zajímavých informací!

Jana Kouřilová

 

Několik momentů z exkurze je zachyceno v této galerii fotografií