Exkurze v rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů

Ve středu 20. března 2019 jsme navštívili Úřad městské části Praha – Klánovice, kde jsme se setkali s paní starostkou, Mgr. Zorkou Starčevičovou, která nás provedla po úřadu a představila nám všechny své spolupracovníky a jejich agendu. Dozvěděli jsme o historii, ale i o současnosti Klánovic, o tom, co se povedlo, ale také o problémech, které v současnosti tato městská část řeší.

Děkujeme za ochotu, vstřícnost a otevřenost!

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.