Exkurze v rámci předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů

Nedílnou součástí předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů jsou odborné exkurze.  V rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů jsme ve středu 12.4.2023 vyrazili do Středokluk, obec v suburbánní zóně hl. m. Prahy. Starosta, Ing. Jaroslav Paznocht, nás provedl po obci a seznámil nás s praxí starosty menší obce. Co všechno starosta musí řešit, o co všechno se musí postarat, na co nesmí zapomenout… Děkujeme za upřímnost, vstřícnost, komunikativnost a otevřenost!

V rámci předmětu 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj jsme navštívili ve středu 18.4.2023 Hrad Červený Újezd .Vybrali jsme tento cíl poblíž Prahy, abychom se podívali, zda a jakým způsobem může nově vytvořená „památka“ ovlivnit lokální/mikroregionální rozvoj cestovního ruchu.  Děkujeme za velmi poutavý a  fundovaný výklad průvodce.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.