Exkurze v rámci předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů v LS 2023/2024

Nedílnou součástí předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů jsou odborné exkurze.  Letos jsme absolvovali celkem tři a ve všech případech se k nám přidali i studenti předmětu 5RE002 Úvod do praxe regionálního rozvoje.

V rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů, jsme se ve středu 12. března 2024 diskutovali o problémech a možnostech rozvoje Prahy 11- Jižního Města s dr. Janem Jarošem, místostarostou, a s panem Josefem Kocourkem, radním pro bydlení a otevřenou radnici. Druhá exkurze v rámci tohoto předmětu ve středu 10.4.2024 vedla do nové budovy NKÚ, první veřejné nízkoenergetické budovy v Praze, kterou jsme si v úvodu exkurze prošli a prohlédli. Následující část byla věnována samotnému NKÚ a jeho roli, kterou nám vysvětlil Mgr. Jaroslav Broža, ředitel odboru komunikace. Děkujeme všem za vstřícnost, komunikativnost a otevřenost!

V rámci předmětu 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj jsme navštívili ve čtvrtek 11.4.2024 historické město Mělník. Město je známé především díky své poloze nad soutokem Vltavy a Labe (a pro některé možná i vinařstvím). Prošli jsme se po historickém centru města a každý ze studentů si připravil stručnou informaci k vybrané památce. Se skvělou průvodkyní jsme navštívili jsme chrám sv. Petra a Pavla, včetně kostnice a věže s krásným výhledem na historickou část města i okolní krajinu. Podívali jsme se i do středověkého podzemí města. Naším cílem bylo zhodnotit potenciál Mělníku pro rozvoj cestovního ruchu. Shodli jsme se na tom, že město je opravdu velmi příjemné a vstřícné k turistům, a navíc tu pořádají spoustu zajímavých akcí. Podle našeho názoru by bylo potřeba zlepšit propagaci tohoto krásného historického města kousek od Prahy.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.