Exkurze v rámci předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů

Nedílnou součástí předmětů vedlejší specializace 5RR Rozvoj měst, obcí a regionů jsou odborné exkurze.  I když je v současné situaci obtížné exkurzi realizovat, proběhla ve středu 21.4.2021, v rámci předmětu 5RE314 Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů, on-line exkurze do úřadu MČ Praha – Horní Počernice. Studenti se tak mohli seznámit nejen s touto městskou částí a její současností, ale i s možnostmi jejího rozvoje do budoucnosti, jak je představili Mgr. Petr Měšťan, starosta a Ing. Vilém Čáp, místostarosta (info ZDE). Oba pánové také zodpověděli všechny otázky studentů. Děkujeme za vstřícnost, komunikativnost a otevřenost!

V rámci předmětu 5RE335 Cestovní ruch a regionální rozvoj je v tomto semestru společná exkurze nahrazena exkurzí individuální. Každý student/ka navštíví během 14 dnů na přelomu dubna a května lokalitu podle dohody s vyučující. Místo exkurze je zvoleno s ohledem na současný pobyt studenta/studentky a na omezení spojená s pandemií. Student/ka vyplní stručnou zprávu o exkurzi doplněnou fotografiemi z navštívené lokality.