Externí přednáška: Finanční nástroje EU a řízení inovací: Ing. et Mgr. Aleš Zatloukal, čtvrtek 9. 12. 2021

Katedra regionálních studií připravila na čtvrtek 9. 12. 2021 v čase 9.15 – 12.30h externí přednášku Ing. et Mgr. Aleše Zatloukala v rámci předmětu 5Re411 Regionální politika a regionální struktury. Hlavními tématy byly finanční nástroje EU a řízení inovací.

Přednáška byla zaměřena na problematiku nových progresivních forem financování v rámci kohezní politiky EU (tj. finanční nástroje zahrnující zejména úvěrové a garanční finanční produkty) a dále řízení inovací ve veřejném i soukromém sektoru.

Témata dvou bloků přednášek:

9.15 – 10.45: Finanční nástroje EU

 • obecný přehled o kontextu v EU, přehled o zkušenostech ČR s touto formou podpory se specifickým důrazem na období 2007-2013 a 2014-2020
 • srovnání dotace vs. finanční nástroje, kontext využití
 • politika Evropské komise ve vztahu k finančním nástrojům, vývoj v čase
 • podmínky úspěšnosti fungování, analýzy a předběžné posouzení
 • case study – konkrétní nástroj, lessons learned
 • výhled na začínající období a diskuze

11.00 – 12.30: Řízení inovací

 • úvod do principů pro úspěšné zavádění inovací, typická úskalí, provazby na schopné projektvé řízení a agilitu
 • kontext pro fungování ve firmě nebo ve státní sféře, proč, kdy a jak prosazovat inovace
 • fáze řízení inovace (identifikace příležitosti – analýza scénářů – business case – design řešení – testování – prototypování – rozhodnutí o implementaci)
 • typy inovací (zavedení změny, vymýšlení nového řešení/nového přístupu/změnu stávajícího postupu/návrh nové oblasti řešení)
 • principy fungování v týmu, tipy pro posílení schopnost výsledky prosadit u managementu
 • case study – ukázky za různé sektory, lessons learned
 • pár rad na závěr a diskuze

Ing. et Mgr. Aleš Zatloukal (medailonek) je již více než deset let nadšeným konzultantem a „projekťákem“, co rád podporuje zavádění inovativních změn, hledá prostor pro posun vpřed jak celých organizací, tak menších útvarů uvnitř. Hráč se zaujetím testování pozadí, hloubky a možností aplikace pojmů jako je flexibilita, agilita, digitalizace. Poslední dobou nadšen do ICT & Cyber-Security projektů. Dnes Aleš pumpuje energii do podpory fungování v rámci Skupiny ČEZ (Od přípravy výstavby nového jaderného zdroje po zavádění nového SAPu), v rámci Deloitte podporoval různá ministerstva, státní fondy, ČSÚ, Prahu, Plzeň, apod.

Typické oblasti působnosti v praxi jsou:

 • Příprava strategických rozborů nad komplexním problémem, varianty řešení;
 • Návrh vhodného postupu vyřešení problému, samotné řízení implementace změny;
 • Koordinace týmu napříč business liniemi & týmů externích poradců, reporting vrcholovému vedení.

Pro dobíjení baterek Aleš nejraději využívá hraní baseballu, trávení času s rodinou a neméně často fajn kamarády, cestování nebo filosofování nad smyslem existence.

Pracovní zkušenosti:

 • ČEZ, Vedení a organizace projektů & podpora v oblasti řízení změn v procesech a organizaci, 2018 – současnost
 • Deloitte Advisory, Poradenství veřejnému sektoru, nastavování pravidel čerpání evropských dotací, 2012–2017
 • ECONOMY RATING, Poradenství ohledně získávání evropských dotací pro firmy; 2008–2012 (part time)

 

Katedra regionálních studií za skvělou tematickou přednášku.

Níže uvádíme výběr některých momentů přednášky.