Finální publikace mezinárodního projektu Visegrádského fondu: závěry a doporučení k rozvoji podnikání v zemích V4 (NF-KREG byla partnerem projektu)

Národohospodářská fakulta, Katedra regionálních studií, působila 1,5 roku v mezinárodním projektu „V4 Network on Entrepreneurship“, který byl financovaný z Visegrádského fondu. Cílem projektu byla jednak spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a dále výměna, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci realizovaných akcí (tj. mezinárodní konference v Budapešti a workshopu tvůrců politik a dalších expertů v Bratislavě) byly průběžně diskutovány a formulovány společné zájmy a doporučení pro tuto oblast.

 

Finální publikace se zjištěními, závěry a doporučeními je k dispozici v elektronické podobě ZDE.

 

Za NF-KREG působil v roli odpovědného řešitele doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. V projektu dále aktivně spolupracovala RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Bližší informace k projektu jsou ZDE.