Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. V době uzávěrky programu, která je nově dvakrát během akademické roku, tedy 1. září 2019 a 1. února 2020, musí mít žadatelé již alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na dobu 4 – 9 měsíců a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů (u kategorie Degree), u všch kategorií pak životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 7mi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 12 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková. Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie „degree“) nebo pouze hostování (kategorie „non-degree“). Nejobvyklejší je kategorie „visiting research student“ určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami.

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia – ZDE

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Fulbrightova komise také poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

V případě dotazů ke stipendiu se obracejte na Andreu Semancovou, semancova@fulbright.cz, Karmelitská 17, Praha, tel. +420 222 718 452.