Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia KREG: pokyny k samostudiu v době preventivních opatření šíření koronaviru

Informace pro studenty bakalářského a magisterského studia KREG, tj.:

  • Bakalářský studijní program: B-RE Veřejná správa a regionální rozvoj
  • Magisterský studijní program: N-RVS Regionalistika a veřejná správa

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními VŠE (viz ZDE) byly studentům v průběhu druhé poloviny minulého týdne postupně rozesílány garanty a vyučujícími předmětů 5RE… informace o samostudiu, příslušných podkladech v InSIS, povinné základní literatuře či semestrálních úkolech. Pokud Vám nebudou některé pokyny a informace jasné, prosíme, abyste oslovili příslušné vyučující či garanta daného předmětu s konkrétním dotazem.

Případné další dotazy k plnění oborových předmětů v požadované struktuře výše uvedených studijních programů můžete zasílat emailem na garanta obou programů, tj. doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., email: petr.toth@vse.cz, v kopii mailu také na doc. Ing. Martina Pěluchu, Ph.D., email: pelucham@vse.cz

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Tým akademických pracovníků Katedry regionálních studií